Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie

Wersja modernizowana z dnia 21 listopada 2023 - src.7.15
0010305: Zmiana na paszportach szkółkarskich W trakcie testowania
0010028: Poprawienie walidacji dla Synchronizacji ZSIORIN -> LIMS W trakcie testowania